PRAVÝ ZÁŽITEK Z TRÉNINKU

Profesionální švihadlo Golden Stallion pro maximální ú?inek a požitek z tvého tréninku

  • Získej více energie a vypracuj své t?lo jen p?i 10 minutách denn?
  • Užij si skv?lý pocit z tréninku s tím nejlepším, co m?žeš mít
  • Vychutnej si sv?j trénink kdykoliv a kdekoliv

 
– nebo –
 „Absolutn? skv?lá kvalita!“ Grit Ludwig

„Deluxe trénink se švihadlem.“ Tobias Hofmann

„Opravdu krásné a kvalitní švihadlo.“ Joshua Martin Wirth

PRO? ZA?ADIT TRÉNINK SE ŠVIHADLEM DO TVÉHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA?

Je to efektivní!

Skákání p?es švihadlo zlepší tvou vytrvalost, koordinaci, hbitost a zformuje tvou postavu.

Je to jednoduché!

Základní triky se švihadlem se nau?íš rychle a p?ínosy tohoto tréninku se dostaví ihned.

Je to rychlé!

10-15 minut tréninku se švihadlem spálí stejné množství kalorií jako 30 minut b?hání!

Je to zábavné!

Trénink se švihadlem není jen o poskakování, existuje spousta variací s r?zným stupn?m náro?nosti. Navíc m?žeš své síly pom??it s p?áteli.

Je to nenáro?né!

Kdykoliv v pr?b?hu dne, venku nebo uvnit?, doma nebo v t?locvi?n?; vše co pot?ebuješ je jen trochu místa.

CO D?LÁ
GOLDEN STALLION
TÍM NEJLEPŠÍM
ŠVIHADLEM
PRO TV?J WORKOUT?

Prémiové zpracování
z luxusních materiál?

Švihadlo Golden Stallion je vyráb?né
z kvalitního d?eva a pravé k?že.
To garantuje maximální životnost
a luxusní vzhled.

KVALITNÍ LOŽISKA PRO SKV?LOU ROTACI

V rukojetích švihadla jsou integrovaná kvalitní ložiska, která zaru?ují rovnom?rnost rotace a momentum.

INTEGROVANÁ ZÁVAŽÍ PRO ZVÝŠENÍ TRÉNINKOVÉHO EFEKTU

V obou rukojetích jsou vyšroubovatelná závaží, která zvyšují náro?nost tréninku.

SNADNO NASTAVITELNÁ DÉLKA ŠVIHADLA

Optimální délka švihadla je d?ležitá pro správné provedení cvik?. Švihadlo Golden Stallion umož?uje zkrácení kožené š??ry na požadovanou délku.

GARANCE GOLDEN STALLION

Švihadlo Golden Stallion dodáváme s devadesátidenní zárukou vrácení pen?z.
V p?ípad?, že nebudeš s naším švihadlem spokojen, kontaktuj nás a my ti vrátíme tvé peníze zp?t.

OBJEDNEJ SI SVÉ ŠVIHADLO:„Švihadlo z pravé k?že pozoruhodné kvality“ StarryNight

„V?n? kvalitní k?že vás zasáhne hned jak otev?ete váš balí?ek se švihadlem, potom krásn? zpracované, lakované d?ev?né rukojeti…“ Sarah Rehmatullah

„Boží švihadlo!“ Lauren